Skip to content Skip to footer

Huntsman

Tevredenheid binnen teams en retentie van medewerkers verbeteren door goedgetrainde managers en leiders

Uitdaging

Huntsman hanteert een strategie van groei door overnames en fusies. De integratie van overgenomen bedrijven betekent dat verschillende organisatieculturen en visies op leiderschap en management elkaar ontmoeten. Er zijn ook verschillende visies omdat elke regio of afdeling zelfstandig kan werken en beslissen over opleidings- en ontwikkelingsinitiatieven.

Van 2010-2011 heeft Huntsman zijn HR-structuur aangepast en een wereldwijde bedrijfsstructuur geïmplementeerd. Met de nieuwe wereldwijde HR-afdeling wilde de organisatie bedrijfsprogramma's creëren die dezelfde inhoud in alle bedrijven zouden inzetten om een uniformiteit in managementtools en taal tot stand te brengen.

Dit zou ook helpen om interne promoties - die door Huntsman worden gestimuleerd - gemakkelijker te maken. Voor de opleiding zelf had HR meerdere aandachtspunten voor ogen. Leiders zouden een breder spectrum van leiderschapsstijlen moeten leren beheersen, proactief handelen, medewerkers ontwikkelen en met vertrouwen (moeilijke) beslissingen nemen. Huntsman wilde ook dat zij transformationele leiders zouden worden die anderen inspireren om mee te gaan in veranderingen, omdat de industrie de afgelopen jaren ook met veel veranderingen te maken had gehad.

Oplossing

Krauthammer werd benaderd omdat Huntsman Holland BV al een positieve ervaring had met Krauthammer. Ze aarzelden dan ook niet om Krauthammer in te huren voor het wereldwijde programma. Dit was de directheid van de trainers.

Huntsman vond het geschikt voor Noord-Europa, maar minder voor Zuid-Europa, Amerika en Azië.Een proeftraining in Azië en in Amerika kon deze twijfel wegnemen: “We nodigden de mensen uit waarvan we wisten dat ze niet zouden aarzelen om feedback te geven aan de trainer”, aldus Hoeylaerts. Dit bleek een succes voor Huntsman.

De tools en concepten werden onder de arm genomen en konden overal binnen de organisatie worden gebruikt. Ze waardeerden het gebruik van lokale trainers, zodat in elke training dezelfde boodschap werd overgebracht, met respect voor de lokale cultuur.

Ten slotte werd Hoeylaerts, voordat het contract werd ondertekend, uitgenodigd bij Krauthammer University, waar ze in contact kon komen met andere Krauthammer-klanten en ervaringen kon delen.Voordat manager en leiders meededen met het wereldwijde Geavanceerd Managementprogramma (GMP), ondergingen ze een 360-analyse van de Hay Group.

Ze kregen feedback over het klimaat dat ze binnen hun team of afdeling creëerden, de leiderschapsstijlen die ze hanteerden en waar ze zich bevonden met betrekking tot kritische leiderschapscompetenties.

Senior managementprogramma wereldwijd Na deze 360-analyse volgde het senior management een trainingsprogramma bij Krauthammer.

Het was een wereldwijd Geavanceerd Managementprogramma (GMP) van 3 x 2 dagen.Het programma behandelde onderwerpen als doelen stellen, feedback geven en ontvangen, medewerkers motiveren, taken delegeren, een beslissing bekend maken, 'nee' zeggen en heroriëntatie. De training was gespreid over 6 maanden.

Na de trainingsmaanden werkten de managers nog 6 maanden aan hun vaardigheden, waarbij ze het geleerde in hun dagelijkse praktijk toepasten. Na een jaar werd de 360-analyse herhaald.

Resultaten

Na de 360-analyse voor de tweede keer na het GMP te hebben gedaan, merkte Huntsman dat de sfeer in de teams was verbeterd. Bovendien zag HR een grote verandering in het verloop. De afdelingen en teams waar managers de training hebben gevolgd hebben een hogere retentie.

Over een periode van vijf jaar bleek de personeelsretentie 30% lager te liggen in afdelingen waar de training nog niet was gegeven.

Mensen raken meer betrokken omdat de basiselementen van een goede werksfeer worden gecreëerd door feedback en complimenten te geven.

Het personeelsverloop bedraagt gemiddeld 8% bij internationale ondernemingen in de chemie. Bij Huntsman bedraagt dit nu 7,5%.HR merkt ook een positieve houding op ten opzichte van het programma. Managers maken het programma ruchtbaar binnen het bedrijf.

Onze beste mensen op de case