Skip to content Skip to footer

Damen

Synergiën creëren tussen verschillende managementniveaus en potentieel aanboren

Uitdaging

"In 2010 bracht Arnout Damen, een leider van de derde generatie van Damen Shipyards, de focus op meer synergie tussen de 32 scheepswerven die het bedrijf vormen. Tot een paar jaar daarvoor waren de scheepswerven zelfstandig en waren er geen tastbare voordelen om zo'n internationaal bedrijf te zijn.

De nieuwe wereldwijde HR-directeur realiseerde zich dat de huidige leiders binnen een deel van het bedrijf groeiden, waardoor het moeilijk was om de toekomstige leiders te identificeren.

Het bedrijf had op dat moment geen leiderschapsprogramma of infrastructuur. Om de synergie te creëren en te versnellen, moesten de leiders meer bekendheid krijgen met de internationale omgeving van het bedrijf. Er moest een raamwerk worden ontwikkeld en er was een partner nodig die snel resultaten kon opleveren."

Oplossing

"De Global HR-directeur had eerder met Krauthammer gewerkt en wist hoe Krauthammer hem kon helpen deze doelstelling te bereiken. Samen werd het programma voor ontwikkeling van leiderschap opgezet.

Het bleek een voortschrijdend doel te zijn dat veel flexibiliteit en on-the-go leren vereist. Er werden kandidaten met veel potentieel geïdentificeerd uit verschillende scheepswerven in het bedrijf, die ongeveer 2-3 jaar bij Damen in dienst waren.

Niet alleen werden deze toekomstige leiders opgeleid, ook aan hun managers werd aandacht besteed om hen te coachen en tijdens het proces te begeleiden.

Het idee was niet alleen om de kwaliteit van het werk te verhogen en intern talent te laten groeien, maar ook om managers dat talent te laten identificeren, leren kennen en ontmoeten.

Aan het begin van het programma konden de managers en 'high potentials' informeel van gedachten wisselen over hun idee van leiderschap.

Dit was een grote verandering en toen de leiders elkaar voor het eerst ontmoetten, werden ze aangesproken door Arnout Damen, die zijn visie uitsprak. Iedereen voelde de steun van het senior management. Het laatste programma voor de 'high potentials' was een programma van een jaar met vier onderwerpen en een strategische uitdaging.

De onderwerpen waren persoonlijk leiderschap, werken in een (project)team, verbindend leiderschap en influencing. Een zeer belangrijk onderdeel van de training was dat het een strategisch onderdeel bevatte.

De deelnemers aan de training moesten innovatieve oplossingen ontwikkelen voor de strategische uitdagingen die het bestuur in het bedrijf had geïdentificeerd.

Tijdens de afsluiting van het programma moesten de deelnemers hun oplossingen presenteren aan de bestuursleden onderhandeling."

Resultaten

"De commentaar op het programma was erg positief. Dit was de eerste keer binnen Damen Shipyards dat het bestuur jonge leiders betrok. Ook maakten het leren en ontwikkelen steeds meer opgang het bedrijf.

Dit begon bij de basis (young potentials) en zou in de toekomst in het hele bedrijf kunnen groeien. Door de strategische uitdagingen in het programma te behandelen, zijn innovatieve oplossingen gevonden.

Doordat de deelnemers werden getraind in het presenteren van hun case en er werkingsgroepen rond verschillende onderwerpen ontstonden, zorgde dit voor een grote impact en bewustwording in de organisatie.

Veel onderdelen van het programma waren erg nieuw voor Damen en een culturele verschuiving, maar bleken de sleutel te zijn voor een succesvolle voortzetting. Bijvoorbeeld, de informele uitwisselingen over leiderschap of het actief betrekken van de CEO van het bedrijf en het bestuur bij het programma.

En het gaat veel verder: Tegenwoordig zitten de alumni van het programma op verschillende posities in het bedrijf en identificeren ze nu ook de toekomstige mogelijkheden. “Samenwerken met Krauthammer en de accountmanager in het bijzonder was de sleutel tot het succes van het programma.

Door de kennis en ervaring was er een forse voorsprong Op dit moment heeft de alumnigroep ongeveer 70 'young potentials', die naar andere functies zijn verhuisd of worden gevraagd om te werken aan verschillende strategische projecten die in het bedrijf plaatsvinden. Ze zijn ook gemakkelijk te herkennen door het management.

Damen Shipyards bleef haar potentieel verder ontwikkelen door middel van verschillende programma's die op deze basis voortbouwen."

"Als bedrijf kun je pas echt een programma co-creëren als je kennis in huis hebt. We hadden toen weinig omdat we op het punt stonden een geheel nieuwe onderneming te lanceren en toch slaagden we erin om van start te gaan vanwege de kennis, constante verbetering en flexibiliteit die Krauthammer bracht.” “Het creëren van deze leiding was mogelijk omdat het eerste programma een succes was"

SELMA DE RIDDER, GLOBAL TALENT MANAGER, DAMEN