Skip to content Skip to footer

Eurocontrol

Voorbeeldgedrag stimuleren door optimalisatie van het proces voor prestatiebeoordeling

Uitdaging

"In 2012 hield Eurocontrol een audit om te beoordelen hoe goed het zijn medewerkers heeft ontwikkeld. De resultaten lieten zien dat de ontwikkeling van hun mensen puur administratief was en niet erg effectief. Eén aspect in het bijzonder dat verbeterd moest worden, was het prestatiebeoordelingsproces. T

ot op dat moment beoordeelde Eurocontrol alleen 'wat' werd bereikt, maar niet 'hoe' het werd bereikt. Het was voor Eurocontrol dus belangrijk om het 'hoe' op te nemen in het prestatiebeoordelingsproces, omdat het bedrijf ervoor wilde zorgen dat werknemers niet alleen hun doelstellingen bereikten, maar dat ze dit deden in overeenstemming met het gewenste gedrag in het bedrijf.

Om dit te veranderen, moest Eurocontrol eerst 'gewenst ondernemingsgedrag' definiëren als een richtlijn om te beschrijven 'hoe' hun werknemers hun doelen zouden moeten bereiken.

Er werden aanbestedingen gedaan om een sterke trainingspartner te vinden die dit nieuwe bedrijfsgedrag zou kunnen introduceren en integreren in de dagelijkse werkomgeving van Eurocontrol. Krauthammer won deze aanbesteding vanwege zijn flexibele aanpak voor het ontwerpen van een op maat gemaakt trainingsprogramma."

Oplossing

"Krauthammer en Eurocontrol werkten samen in een projectteam om een uniek programma op maat te ontwerpen dat aan de behoeften van Eurocontrol beantwoordde. 1e stap: Workshops om bedrijfsgedrag te definiëren Stap één bestond uit het definiëren van het gewenste bedrijfsgedrag dat in de organisatie moest worden ingebed. Deze oefening werd door middel van intensieve workshops gedaan. Om ervoor te zorgen dat het nieuwe ondernemingsgedrag door de hele organisatie zou worden gedeeld, geaccepteerd en geoefend, waren medewerkers van alle verschillende niveaus en business units vertegenwoordigd in de workshops.

Deze inspanningen hebben geresulteerd in de afbakening van vijf gewenste bedrijfsgedragingen en attitudes: resultaatgerichtheid, bereidheid tot veranderen, klantgerichtheid, teamwork en integriteit. 2e stap: Ontwerpproces met betrokkenheid van belanghebbenden Vervolgens begon het projectteam met het ontwerpen van een trainingsprogramma voor alle managers van Eurocontrol. De managers zouden worden opgeleid om hun werknemers te motiveren om te werken en samen te werken in overeenstemming met het nieuwe bedrijfsgedrag. Een belangrijke succesfactor in de ontwerpfase was de betrokkenheid van de belanghebbenden van Eurocontrol om ervoor te zorgen dat het programma echt paste bij hun specifieke context.

Adriano Franchin, de leidende Krauthammer-consultant, stelde voor om een 'dry-run' van de training te doen met enkele van de meest ervaren managers van Eurocontrol. Dit maakte het mogelijk om het programma te testen en verder aan te passen na de input van deze eerste kritische testgroep. Aanpassingen van enkele programma-elementen na de dry-run“ De dry-run was een uitdagende oefening voor mij en Adriano. Het programma werd hierdoor echter sterker. Krauthammer verwerkte de feedback snel en paste het programma daarop aan.”

DAVID ARTIEDA, HOOFD WERVING EN MOBILITEIT, EUROCONTROL

Het programma was ontworpen als een eendaagse sessie en werd geopend door het topmanagement om het engagement van Eurocontrol te onderstrepen. Daarna werden de vijf bedrijfsgedragingen diepgaand onderzocht door de positieve en gebrekkige indicatoren van elk gedrag te bespreken. De managers werden ook getraind om gedrag te observeren, feedback te geven en medewerkers uit te dagen om actieplannen voor het geobserveerde gedrag te formuleren. Dit werd gedaan met rollenspellen die de specifieke context van Eurocontrol weerspiegelden."

Resultaten

"Begin 2012 volgden 32 groepen medewerkers in België, Nederland en Frankrijk het programma.“Ik heb een aantal harde feiten die de impact van dit programma aantonen. Het programma heeft ons geholpen ons prestatieproces te verbeteren en de Bell-curve te benaderen. Als gevolg van het programma zagen we ook een enorme toename van persoonlijke ontwikkelingsplannen. Dit was werkelijk ongelofelijk. Dat hadden we nog niet eerder gehad. Sinds de start van het programma zijn vier jaar verstreken en onze cultuur is echt veranderd. Met een tevredenheidsindex van boven de 85% was de waardering van dit programma zeer hoog. We hebben het in een intern onderzoek geëvalueerd, dat ook een zeer hoge participatiegraad kende. Dit onderstreept opnieuw de betrokkenheid en waardering van de deelnemers.”

DAVID ARTIEDA, HOOFD WERVING EN MOBILITEIT, EUROCONTROL"

Onze beste mensen op de case