Skip to content Skip to footer

Leadership Academy

Met een eigen Leadership Academy zorg je ervoor dat je een portfolio hebt voor een goed doordachte leiderschapspijplijn, die samenhangend is en resulteert in de gewenste leiderschapscultuur voor je organisatie.

Neem contact met ons op

Hiërarchie en dominant leiderschap verdwijnen. Co-creatie en democratisch ondernemerschap zitten in de lift. Toch blijven we op zoek naar inspirerende leidinggevenden die we kunnen volgen.

Wat is de blauwdruk voor een leidinggevende in de 21e eeuw? Via een gemeenschappelijke managementtaal, een eerlijke feedbackcultuur en inspirerende leiderschapsstijlen worden je leidinggevenden in staat om op basis van een gedeelde visie te bouwen aan effectieve samenwerking in de hele organisatie.

Met een eigen Leadership Academy zorg je ervoor dat je een portfolio hebt voor een goed doordachte leiderschapspijplijn, die samenhangend is en resulteert in de gewenste leiderschapscultuur voor je organisatie.

Krauthammer heeft een bewezen staat van dienst als het gaat om het ontwerpen en verzorgen van uiteenlopende programma's voor nieuwe managers, leidinggevenden van de toekomst en leden van de raad van bestuur, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Onze aanpak

Doelen en drijfveren in kaart brengen

 • Iedereen in lijn brengen met te realiseren organisatiedoelen
 • In kaart brengen welke vaardigheden leidinggevenden zich eigen moeten maken en op welk niveau
 • Uitzoeken welke leiderschapsstijlen leidinggevenden aan de dag moeten leggen tijdens momenten van waarheid

Leemteanalyse uitvoeren

 • Belangrijke leemten tussen ideaal en huidig gedrag in kaart brengen
 • Bijbehorende ontwikkelingsdoelen duidelijk definiëren
 • Trainingsdoelen specificeren per doelgroep

De diverse programma's van de Academy mee ontwerpen

 • De te gebruiken aanpak en set van tools bepalen om je leiderschapsteams te wapenen met de vereiste vaardigheden
 • Een leiderschapsraamwerk creëren dat past bij de waarden en strategie van de organisatie
 • Geschikte Krauthammer-trainingsmodules in kaart brengen en aanpassen aan je specifieke situatie
 • Impactvolle leertrajecten ontwerpen die digitale en klassieke elementen combineren

Testen met een pilot en resultaten boeken

 • Programma's uitrollen bij eerste pilotgroepen
 • Werken aan visionair leiderschap dat een drijvende kracht is voor resultaten en dat medewerkers empowert via breed gedragen en open communicatie
 • Maandelijkse vooruitgangsvergaderingen houden om programma's te finetunen
 • Een prestatieraamwerk opzetten om de vooruitgang en de return-on-investment bij te houden