Skip to content Skip to footer

PROVIMI

Een gezamenlijke leiderschapscultuur scheppen om mensen mee te krijgen na overnames

Uitdaging

"In 2009 onderging PROVIMI een zeer belangrijke verandering: niet minder dan vijf bedrijven fuseerden om de PROVIMI-groep te creëren. Elk bedrijf had zijn eigen geschiedenis en zijn eigen sterke cultuur.

Als zodanig had de nieuwe groep een gevoel van eenheid en verbondenheid nodig. Om één cultuur te creëren en voorbereid te zijn op toekomstige uitdagingen, moesten managers veerkrachtiger en wendbaarder worden, vooral in hun interpersoonlijke communicatie.

Daarom wilde PROVIMI een nieuwe reeks managementpraktijken en -gedragingen implementeren om het functioneren van het team te optimaliseren en individueel leiderschapsgedrag te ontwikkelen.

Het gecombineerde effect van deze nieuwe gedeelde praktijken was het vergroten van de competentie van de managers om met veranderingen in de organisatie om te gaan en om iedereen op hetzelfde managementniveau te brengen."

Oplossing

"Het belangrijkste doel van het ""Leadership Development Programme"" (LDM) was om een gemeenschappelijke en gedeelde leiderschapscultuur te ontwikkelen die medewerkers verenigt en betrekt.

De focus lag op het werken aan de belangrijkste managementgedragingen en aan persoonlijke ontwikkeling.

Op die manier zouden medewerkers moeten gedijen in hun zakelijke omgeving en veerkrachtiger worden met betrekking tot veranderingen.

Het programma is opgebouwd uit 3 delen, met tussenpozen van een jaar, en met verschillende doelstellingen:

1. werken aan belangrijke vaardigheden en delen van goede praktijken - 5 dagen

2. volgen en versterken van de ontwikkeling van het eerste programma - 4 dagen

3. werken aan persoonlijke ontwikkeling, het delen en verankeren van de door de Provimi-managers verworven gedragscompetenties -

4 halve dagen.Besloten werd om aan de top te beginnen en voorbeeldgedrag van daaruit in de hele onderneming uit te dragen.

Het programma ging van start met een workshop voor de directieleden, waarin de focus lag op twee hoofdpunten: de prestaties van het directieteam en de ontwikkeling van individuele leidinggevende competenties.

Het programma is opgesteld als een evolutionair traject, waarin managers geleidelijk zouden groeien. Allereerst werden de basisprincipes geïntroduceerd zodat iedereen op hetzelfde niveau werd gebracht.

Het begon met de basisprincipes van management, waaronder het stimuleren van prestaties en het omgaan met moeilijke situaties.

De volgende stap was het versterken en ontwikkelen van teambuilding en teamspirit en de ontwikkeling van coachinggedrag.

De laatste stap was bedoeld om individuele situaties aan te pakken en het gedrag te verankeren in het dagelijkse leven van managers, met kleinere groepen en meer aandacht voor de details."

Resultaten

"Van 2011-2016 hebben 83 deelnemers in Frankrijk het programma voltooid, gespreid over 53 sessies. Een van de resultaten van het ""Leadership Development Programme"" was het creëren van een gemeenschappelijke taal en een gedeelde feedbackcultuur tussen managers.

Over het algemeen kan de waarneembare impact worden omschreven als een echte verandering in de manier waarop mensen communiceren: ze begrepen zichzelf en anderen beter en de samenwerking nam toe. Sommige mensen veranderden ook hun gedrag volledig na de training, waren minder bang, namen meer risico's en stelden zich open voor anderen."