Skip to content Skip to footer

SBM Offshore

Vormgeven aan een leiderschaps-, management- en feedbackcultuur in een door techniek aangedreven wereld

Uitdaging

SBM Offshore was traditioneel gericht op zijn ondernemerscultuur en zijn motto 'technologie creëert waarde'. In 2010 wilde SBM Offshore zijn leiderschapscultuur echter sterker maken en ging het een samenwerking aan met Krauthammer.

De uitdaging bestond erin om de transformatie van het bedrijf mogelijk te maken van een zeer technologisch gestuurd perspectief naar een meer robuuste op leiderschap gebaseerde cultuur.

Het topmanagement ondersteunde de samenwerking met Krauthammer en erkende de noodzaak van een gestructureerde leiderschaps- en managementontwikkeling.

Op die manier kon een ​​kritische massa van leiders en managers worden gecreëerd die deze nieuwe cultuur zouden ondersteunen, terwijl ze grote veranderingsprogramma's in de hele organisatie zouden doorvoeren.

Oplossing

"Krauthammer reageerde door een op maat gemaakt leiderschapsprogramma (LMD) te ontwerpen dat was afgestemd op de bedrijfsstrategie. De doelgroep bestond uit 20 SBM-leiders uit verschillende locaties.

De selectie van de deelnemers was gebaseerd op een proces van talentevaluatie waarbij de belangrijkste leiderschapsvaardigheden werden beoordeeld.

Dit proces van 4 maanden bestond uit een 361°-analyse, een mentorproces en 3 tweedaagse trainingssessies die werden gepresenteerd met behulp van een bi-culturele benadering. De eerste framing van dit internationale grensoverschrijdende leiderschapsprogramma was gericht op de top 100 van functiehouders, maar dit evolueerde al snel naar 160 hogere leidinggevenden.

Nog eens 450 managers namen deel aan een vergelijkbaar trainingsproces, maar hier werden de deelnemers opgedeeld in groepen van 10.

Het managementprogramma (MDP) werd lokaal geïmplementeerd en begeleid door lokale Krauthammer-consultants. Na 4 jaar intensieve samenwerking implementeerde SBM Offshore een nieuw wereldwijd competentiemodel voor leiderschap om zijn talentmanagement- en leiderschapsontwikkelingsactiviteiten opnieuw te bekijken.

Krauthammer begeleidde als strategische partner de lancering van dit nieuwe HR-initiatief en beoordeelde op basis hiervan ook beide programma's (LMD en MDP). Het nieuwe ontwerp resulteerde in een programma 'Leadership in Action', dat voor 100% is ingebed in het nieuwe competentiemodel voor leiderschap, gedreven om SBM te begeleiden in een uitdagende en onstabiele industrie."

Resultaten

"Het programma werd gezien als een belangrijk evenement waar mensen elkaar beter konden leren kennen in een periode waarin de olie- en gasindustrie turbulente tijden tegemoet ging. Als resultaat van de twee eerste programma's (LMD + MDP) werden meer dan 3.000 acties vastgelegd en gerapporteerd.

Een tussentijdse analyse werd uitgevoerd op een steekproef van die rapporten. Hierbij sprongen twee zaken in het oog:50% van de deelnemers meldde tijd en energie te besparen en minder last te hebben van stress36% van de deelnemers meldde verbeterde teamproductiviteit en motivatie"

Onze beste mensen op de case