Skip to content Skip to footer

VIVESCIA

Opbouwen van een nieuw managementteam dat verenigd is en effectief culturele en strategische verandering binnen een agrarische coöperatie kan stimuleren.

Uitdaging

VIVESCIA Agriculture is in 2012 ontstaan uit de fusie van een aantal bedrijven. Hoewel het idee van de strategische afstemming al snel werkelijkheid werd, bleek de dagelijkse ervaring van de teams delicater, aangezien er vele opnieuw waren samengesteld uit leden van verschillende organisaties met verschillende culturen.

In 2015 werd VIV'AVENIR gelanceerd, een strategisch vijfjarenplan. Om de implementatie ervan in een gespannen sociaal klimaat te ondersteunen en alle managers erbij te betrekken, besloot het Uitvoerend Bestuur om een 'Managementplan' op te stellen. Bij de lancering van dit wereldwijde programma werd het voor het bestuur duidelijk dat een grondige evaluatie van zijn eigen praktijken als team nodig was.

Aanvankelijk was het Uitvoerend Bestuur een groep van deskundigen die op zijn eigen afdelingen was geconcentreerd, die zou bijeenkomen om informatie uit te wisselen, zonder synergiën te genereren of met één stem te spreken, in een context waarin belangrijke veranderingen moesten worden beheerd.

Het doel was om een ​​volwassen en verantwoordelijk managementteam op te bouwen dat zicht heeft op de fundamenten en effectief in staat is om de uitdagingen van veranderingen in de landbouwactiviteiten van VIVESCIA het hoofd te bieden. Tegelijkertijd wordt de managementketen bij de uitvoering van de genomen beslissingen ondersteund.

Oplossing

Na bespreking van de context van de landbouwactiviteiten van VIVESCIA en de uitdagingen waarmee het team wordt geconfronteerd met Christophe Brasset (CEO) en Carole Waibel (hoofd van HR), werd een vergadering met het Uitvoerend Bestuur opgezet om de problemen te bespreken.

Tevens verbond men zich ertoe om zich volledig in te zetten voor het 'High Performance Team'-programma. Hierna volgde een intense voorbereidingsfase. Individuele interviews, online vragenlijsten en 'on-site' observatie van een bijeenkomst lieten toe om een goed beeld te krijgen van het uitgangspunt voor het team, om hun ambities te verduidelijken en een eerste programma te ontwikkelen.

Dit is opgebouwd rond vier en een halve dagen thuissessies, gespreid over een periode van acht maanden. Tussen de sessies door werd uitgebreid vervolgwerk verricht. De resultaten werden herwerkt en bediscussieerd in sessies totdat consensus werd bereikt.

De belangrijkste praktijken, instrumenten en gedragingen werden besproken die kenmerkend zijn voor de meest effectieve en betrokken teams. Een belangrijke factor voor volledige acceptatie was de vaststelling van operationele en op maat gemaakte 'deliverables' (resultaten) door de deelnemers, met behulp van de tools die door Krauthammer werden geleverd.

Resultaten

Het Uitvoerend Bestuur creëerde het kader voor een volledig nieuwe teamdynamiek, met duidelijkheid over het doel, de gedragscode, de meest geschikte leiderschapsstijl, corporate governance, rollen en verantwoordelijkheden en de dynamische inhoud van zijn vergaderingen.

Het team oefende verschillende methoden om beslissingen te nemen, evenals het vermogen van elk lid om feedback te vragen en te ontvangen, en het vermogen van het team om met één stem te communiceren.

Ze ontdekten de waarde en bruikbaarheid van een aanpak gericht op het opwekken en beheren van gezonde spanningen.

De initiële werkgroep evolueerde tot een waar managementteam, waarbij elk lid als belanghebbende in het collectief optrad, en niet langer louter een vertegenwoordiger van een functie of een eenheid.

De belangrijkste verplichtingen werden gedeeld tijdens nieuw opgerichte manager forums, gefaciliteerd volgens een gezamenlijke 'wereldcafé'-benadering.

Beslissingen over het functioneren van VIVESCIA Agriculture werden genomen in het verlengde van het uitgevoerde werk. Ten slotte werden regelmatige en jaarlijkse monitoringindicatoren gecreëerd (bv.

Een enquête voor het hele bedrijf om de voorbeeldfunctie en prestaties van het team te beoordelen op zijn 7 kernverantwoordelijkheden) om de duurzaamheid van de actie op lange termijn te verzekeren.