Skip to content Skip to footer

Články a inspirace

Hodnotící a rozvojové schůzky

Jak na hodnotící a rozvojové schůzky z pohledu obou stran...

Jak nejlépe využívat náš potenciál?

To se dozvíte v rozhovoru s Richardem Dobešem.

Efektivní prodejní techniky pro profesionály

SPIN, TAS, BANT, FAB, The Challenger. Znáte nejpopulárnější prodejní metody? A víte, které metody jsou pro vaši společnost a tým optimální?

Firemní kultura – jak budovat u vzdálených týmů a home officů

Firemní kultura už dávno není jen slovem bez hlubšího obsahu. Stává se často skloňovaným a důležitým firemním benefitem.  Významně se podílí na spokojenosti a motivaci stávajících zaměstnanců a atraktivitě firmy pro zaměstnance nové. Budovat firemní kulturu v době rostoucí online komunikace a home officů je bezesporu obtížné, avšak o to zásadnější.   6 základních bodů jak na to: Komunikujte Odkazujte a připomínejte Začněte u sebe a buďte příkladem Chvalte Dávejte zpětnou vazbu Validujte

Jaký je leadership 21. století?

Lídr 21.století musí zvládnout celou řadu dovedností, některé z nich jsou však rozhodující.  Jaké jsou klíčové dovednosti, na kterých stojí úspěch lídra 21.století?

Aktuální výzvy v oblasti leadershipu a managementu

Situace spojená s Covidem-19 přinesla nové, mnohem náročnější požadavky související s potřebou zmírnit dopady současné krize, zachovat kontinuitu procesů a poučit se do budoucna. Nejpalčivější otázkou většiny firem je hromadný přesun zaměstnanců na home office,který změnil způsob vzájemné komunikace a dosavadní týmové spolupráce. Místo delších osobních setkání  pravidelné virtuální schůzky, které jsou kratší, ale mnohem četnější. Cílem je zachovat plynulou komunikaci a brainstorming. Klíčovým nástrojem se stává budování důvěry, přijetí nových rolí a posun ke vztahovému leadershipu. 

Jak rychle a efektivně zvládnout konflikt na pracovišti

V každém týmu najdeme lidi rozdílných osobnostních typů, věku, pohlaví, kultury či osobních preferencí. Rozmanitost týmu je přínosem, zároveň však vytváří prostor pro střety zájmů a vznik konfliktů. Konflikty na pracovišti jsou běžným jevem (zažívá je 85 % zaměstnanců) a vznikají nezávisle na „kvalitě“ manažera. Většina manažerů se domnívá, že jim střet zájmů na pracovišti neunikne. Opak je však pravdou. Proto je dobré naučit se rozpoznat příznaky konfliktu a umět identifikovat, o jaký typ se jedná. Zaznamenali jste pokles produktivity? Napětí? Negativní reakce či zvýšenou absenci zaměstnanců? Naučte se rozpoznat příznaky konfliktu, umět je identifikovat a efektivně řešit.

Jak maximalizovat produktivitu práce na home office

Humanistický způsob řízení a vedení lidí je jasným ukazatelem změny, kterou prochází dnešní leadership a management. Podporuje produktivitu, zaujetí a snahu.  Členy týmu však vždy staví na první místo před kvantitativní výsledky. Manažer se z pozice autoritativního vůdce posunuje do role podporovatele. Rozvíjí ve vedených lidech jejich talent, schopnosti, sebedůvěru, a ti pak sami svou snahou a vůlí dosahují lepších výsledků. Jaké jsou hlavní zásady humanistického řízení? Proměňte výzvy v příležitosti Neexistuje jedna zaručeně „správná“ cesta, každý očekává od leadera něco jiného Budujte týmovou kulturu, u home office týmů může být specifická Zaměřte se na „soft skills“